Reflexzonetherapie Bloemendaal te Gouda
RZT bij stress

Wanneer het verschil tussen moeten en kunnen te groot wordt ontstaat stress. De rol die stress speelt bij het ontstaan van klachten, zowel lichamelijk als geestelijk, wordt steeds meer onderschreven. Geschat wordt dat 80% van de klachten gerelateerd is aan stress of spanning.

Reflexzonetherapie activeert de uitlopers van zenuwnetwerken het parasympathisch zenuwstelsel (onwillekeurig rustgevende zenuwstelsel). Hierdoor ontstaat er meestal een diepe ontspanning in het lichaam en is het een uitstekend hulpmiddel om stress/spanningsgerelateerde factoren, die eventueel een rol meespelen bij klachten, te verminderen.

Reflexzonetherapie is bij uitstek geschikt voor klachten die voortkomen uit stress/spanning (bijv. Burnout) en helpt de natuurlijke balans van lichaam en geest te herstellen. Hierdoor komt u weer lekkerder in uw vel te zitten.